سرویس ها و خدمات تلگرامی و اینستاگرامی

انجام و ثبت تمام سفارشات از وب سایت کــافــه اینستــاتل => https://cafeinstatel.com

ممبر فیک گروه

در این روش ممبر های مجازی به گروه شما افزوده میشود

توجه کنید که اد ممبر گروه را حتما باز کنید

ممبر واقعی گروه

در این روش ممبر های واقعی به گروه شما افزوده میشود

به علت واقعی بودن ممبرها امکان برهم زدن نظم گروه وجود دارد و بعد از اضافه کردن باید مدیریت بیشتری روی گروه خود داشته باشید

توجه کنید که اد ممبر گروه را حتما باز کنید

ممبر فیک بدون ویو کانال تلگرام

در این روش تمامی ممبر ها بصورت آفلاین به کانال شما اضافه میشوند

با توجه به حقیقی بودن حساب های کاربری ریزش زیر 5 درصد می باشد

بهترین نوع ممبر آفلاین می باشد

ممبر واقعی اختیاری (پاپ اپ ) کانال تلگرام

در این روش هنگامی که کاربران مشغول کار با گوشی خود هستند ، تلگرام آنها به صورت خودکار بازشده و کانال شما برای آنها نمایش داده میشود و درصورت تمایل عضو کانال شما خواهند شد

ممبر واقعی اجباری ( ساده ) کانال تلگرام

در این روش ، کاربران بدون آنکه متوجه شوند وارد کانال می شوند و اعلان ” شما عضو کانال شدید ” برای کاربران نمایش داده می شود لذا ریزش ( خروج از کانال ) بالا خواهد بود .

تمامی ممبرها واقعی می باشند

بازدید بالا به دلیل متوجه شدن عضویت در کانال

ممبر واقعی اجباری (هیدن ) کانال

این روش همانند اد اجباری ساده می باشد ،با این تفاوت که کانال برای کاربر مخفی می شود و متوجه حضور کانال نمی شود

با توجه به ریزش پایین اد اجباری هیدن + واقعی بودن ممبر ها ، یکی از بهترین راهکار های افزایش اعضای کانال ، اد اجباری هیدن می باشد

بازدید کم به دلیل متوجه نشدن عضویت در کانال

افزایش فالور واقعی و ایرانی اینستاگرام

رمز حساب کاربری لازم نیست

فالورها 100% ایرانی

ریزش 40 درصدی

جهت جبران ریزش ما 1کا اضافه ارسال خواهیم کرد

لایک پست اینستاگرام

رمز حساب کاربری لازم نیست

لایک ها 100% ایرانی