خدمات سئو و بهینه سازی حرفه ای وب سایت آوردن شما به رتبه و صفحه اول گوگل
سئو سایت فروشگاهی
100,000 تومان به صورت یک بار
  هر محصول ماهانه 70 هزار تومان بعد از سفارش محاسبه و در دوره پرداخت قرار خواهد گرفت

  100 هزار تومان هزینه معرفی به گوگل و تنظیمات پیش فرض سئو
سئو سایت باربری و اتوبار
100,000 تومان به صورت یک بار
  هر منطقه ماهانه 90 هزار تومان بعد از سفارش محاسبه و در دوره پرداخت قرار خواهد گرفت

  100 هزار تومان هزینه معرفی به گوگل و تنظیمات پیش فرض سئو
سئو سایت شرکتی
100,000 تومان به صورت یک بار
  معرفی به گوگل و موتورهای جست و جو
  ثبت مکان در نقشه گوگل
  ثبت و اجاد نقشه ی سایت
  بهینه سازی تمامی صفحات
  هر صفحه 250 هزار تومان ماهانه
  بعد از سفارش سایت مورد نظر بررسی خواهد شد و هزینه آن به صورت فاکتور ماهانه در ناحیه کاربری قرار داده خواهد شد