تبلیغات مدیرت شده کلیکی گوگل تمامی امور راه اندازی کمپین ، گروه ها و تبلیغات توسط ما انجام و مدیریت خواهد شد
شارژ 20 دلاری
325,000 تومان به صورت یک بار
 • 100 تا 250
  کلیک ها
شارژ 50 دلاری
835,000 تومان به صورت یک بار
 • 400 تا 600
  کلیک ها
محبوب ترین
شارژ 100 دلاری
1,580,000 تومان به صورت یک بار
 • 850 تا 1200
  کلیک ها
شارژ 200 دلاری
3,100,000 تومان به صورت یک بار
 • 2000 تا 2600
  کلیک ها
شارژ 500 دلاری
7,490,000 تومان به صورت یک بار
 • 5000 تا 6000
  کلیک ها
همراه با هرپلن انتخابی ویژگی های زیر ارایه میگردد :
 • مشاوره کامل در مورد کلمات کلیدی مورد نظر
 • ارایه کلمات کلیدی پیشنهادی و میزان درخواست آنها در گوگل
 • موقعیت 100 درصدی شما در صفحه اول گوگل
 • تعداد کلمات کلیدی به دلخواه شما خواهد بود ولی ما قبل از انجام تبلیغ به شما مشاوره ای در خصوص تعداد کلمات کلیدی خواهیم داد
 • زمان واریزی شارژ مورد نظر به حساب گوگل حداکثر 2 الی 3 ساعت خواهد بود
 • تضمین کمترین هزینه کلیک و بیشترین تعداد کلیک